Algemene Voorwaarden

Artikel 1. toepasselijkheid 

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op vanallesvintage aantreft. 

1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door vanallesvintage schriftelijk worden vastgelegd. 

1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van vanallesvintage

 

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst 

2.1 Een overeenkomst met vanallesvintage komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. 

2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@vanallesvintage.nl

2.3 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= ontvangstdatum) worden geretourneerd, uitgezonderd producten in opdracht of op bestelling (zie verder: Artikel 6. retourneren). 

 

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen 

3.1 Alle prijzen op vanallesvintage zijn in euro`s exclusief verzendkosten. 

3.2 Inzake BTW geldt dat op alle producten de marge-regeling van toepassing is. 

3.3 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt. 

3.4 Producten blijven eigendom van vanallesvintage tot ontvangst van betaling van datzelfde product. 

3.5 Producten in opdracht of op bestelling dienen vooraf betaald te worden. 

 

Artikel 4. betaling 

4.1 Bij bestellingen via vanallesvintage kan op de volgende wijze worden betaald: 

- Contante betaling (afhalen)
- Ideal 

- Overschrijving 

- Factuur

4.2 Verzend- en administratiekosten zijn voor rekening klant, deze bedragen binnen Nederland bij pakketpost standaard: € 5,95, voor brievenbuspost € 2,95 

4.3 Voor bestellingen naar het buitenland gelden afwijkende verzendtarieven. 

4.4 Betaling van een bestelling d.m.v. overschrijving dient binnen 7 dagen te geschieden. Is de betaling na deze termijn niet bijgeschreven dan is vanallesvintage genoodzaakt, zonder schriftelijke kennisgeving, de openstaande bestelling te annuleren. vanallesvintage behoudt zich het recht om bij uitblijven van een betaling na de eerste termijn van 7 dagen, bestelde artikelen opnieuw in de verkoop te brengen. 

 

Artikel 5. leveringsvoorwaarden 

5.1 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nà ontvangst van betaling. 

5.2 Bestellingen worden z.s.m. verzonden met een minimum van 3 verzendmomenten per week. 

5.3 Zodra de te leveren producten afgehaald of verzonden zijn gaat het transportrisico over op de klant. 

5.4 Bij onjuiste adressering als gevolg van foutief ingevoerde gegevens door de klant dienen de verzendkosten opnieuw te worden voldaan. 

5.5 Pakketten met bestemming in België worden overdag aangeboden. Er vinden 3 afleverpogingen plaats. Wanneer het na 3 x aanbieden niet is gelukt uw pakket over te dragen wordt de zending retour afzender gezonden. Er is dus geen afhaalmogelijkheid en klant wordt zelf verantwoordelijk geacht om binnen de 3 afleverpogingen op enig moment aanwezig te zijn om het pakket in ontvangst te nemen danwel bij bestelling een afleveradres op te geven waar kans op succesvolle overdracht groot is. 

5.6 Indien de zending retour komt bij ons kan het pakket alleen opnieuw verzonden worden wanneer u het tarief voor pakketpost opnieuw voldoet. Of u kunt opteren voor restitutie van het aankoopbedrag (=minus de gemaakte kosten voor het verzenden) 

 

Artikel 6. retourneren 

6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat zijn en niet beschadigd. 

6.2 Retournering van producten in opdracht of op bestelling is niet mogelijk. 

6.3 Retourneren van producten is alleen mogelijk indien vooraf gegaan door een schriftelijke opgave (via e-mail). 

6.4 Verzendkosten voor het retourneren van aangeschafte producten komen volledig voor rekening van klant. 

6.5 De klant is verantwoordelijk voor deugdelijke verpakking van de retourzending. Eveneens is de klant aansprakelijk voor diefstal/verlies van de zending tijdens transport 

6.6 Terugbetaling van het orderbedrag geschiedt binnen een termijn van maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending en indien geen schade is geconstateerd. 

6.7 Indien de retourzending ons beschadigd bereikt worden de kosten hiervoor in mindering gebracht op het te restitueren bedrag. 

6.8 Indien de retourzending ons niet bereikt zal geen restitutie plaatsvinden. 

 

Artikel 7. garantie 

7.1 Voor de op deze website te koop aangeboden artikelen die in gebruikte (=vintage) staat verkeren is het niet mogelijk om garantie te verlenen. 

 

Artikel 8. aansprakelijkheid 

8.1 vanallesvintage is niet aansprakelijk voor enige schade aan roerende of onroerende goederen en voor letsel aan of overlijden van personen ten gevolge van gebruik van door vanallesvintage geleverde producten. 

8.2 Koper wordt bij aanschaf van vintage producten bekend verondersteld te zijn dat producten vervaardigd zijn in tijden dat afwijkende eisen en voorschriften werden gesteld aan veiligheid en gebruik welke mogelijk niet overeenkomen met huidige wet- en regelgeving. 

8.3 Koper is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor naleving en toezien van veilig en verantwoord gebruik van bij vanallesvintage aangeschafte producten. 

8.4 vanallesvintage is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van vanallesvintage

8.5 Als vanallesvintage om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product. 

 

Artikel 9 privacy verklaring 

9.1 Uw Persoonlijke gegevens zullen niet aan partners of derden worden verstrekt. 

Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de Wet Privacy gegevens.